Maatregelen Rijschool Expert in verband met Covid-19.

Klanttevredenheid: 9.4
Slagingspercentage: 85%
Aantal examens: 6790

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Expert B.V. Hieronder vallen alle diensten die worden afgenomen bij onze rijschool.

1. De kandidaat dient zelf zijn Gezondheidsverklaring in te vullen via www.cbr.nl. Het liefst binnen vier weken ná de proefles. Indien de kandidaat géén geldige Eigen Verklaring heeft ingevuld, kan de rijschool geen praktijkexamen aanvragen.

2. De kandidaat dient alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, drugs en of alcoholverbruik naar waarheid aan de rijschool te vertellen.

3. Het is uitermate verboden om onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen die invloed hebben op het rijgedrag rijles te volgen. Indien de instructeur dit vermoedt of constateert zal de rijles worden beëindigd. Er is dan geen restitutie mogelijk van deze rijles.
PS: Bij overmatig gebruik de avond vóór je rijles, kan dit nog steeds invloed hebben op je rijgedrag.

4. De instructeur en de kandidaat zorgt er voor om op tijd op de afgesproken plaats te zijn. Red je het niet op tijd? Geef dit telefonisch door! Indien de kandidaat niet op tijd is, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten. Ná 10 minuten gaat de instructeur weg en zal de les worden doorberekend.

5. Rijlessen kunnen tot 48 uur voor je rijles kosteloos worden geannuleerd. Bij te late afzegging wordt de les doorberekend. Bij hoge uitzondering doen we dit uit coulance niet. VB: Spoedopname ziekenhuis, begrafenis of een overlijdensgeval binnen de familie.

6. Een lespakket is 18 maanden geldig. Indien de kandidaat is geslaagd en rijlessen in het pakket over heeft, dan krijgt hij ze aan het einde van de maand op rekening teruggestort. Mocht het zo zijn dat de kandidaat extra lessen heeft afgenomen, dan worden deze in rekening gebracht tegen het reguliere uurtarief.

7. Indien de kandidaat niet tijdig betaald, krijg je in eerste instantie een herinnering. Betaal je alsnog niet? Dan krijg je een aanmaning, hier zijn helaas kosten aan verbonden. Bij uitstel van betaling ná de aanmaning zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de kandidaat.

8. Indien de kandidaat de lessen wil beëindigen is er géén restitutie mogelijk van het lespakket.

9. De kandidaat dient in het bezit te zijn van een geldige Europese legitimatiebewijs en deze tijdens elke les en examen bij zich te hebben. Indien de kandidaat dit niet kan overhandigen zijn de eventuele consequenties voor éigen rekening.

10. Het examen wordt pas aangevraagd als de instructeur vindt dat de kandidaat hier klaar voor is.

Meer informatie?    We gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen (Privacy policy)

    Whatsapp direct!