Hoe lang is de CBR wachttijd voor auto rijexamens?

Je hebt je theorie-examen al in de pocket en mag binnenkort praktijkexamen doen, hoe snel kan dit examen dan worden afgenomen? Het nieuws staat er regelmatig vol mee: ‘rijexamens voor de auto uitgesteld of gecanceld’. Dan is het toch handig om even te checken hoe het er nou eigenlijk voor staat op dit moment. Hieronder lees je alles over de huidige situatie.

 

De huidige wachttijd voor het CBR-examen

Als het even tegenzit, lopen de wachttijden bij het CBR op tot wel 20 weken. Dit komt voornamelijk door de lockdowns van afgelopen jaar, waardoor de teller van het aantal gecancelde examens bij het CBR stond op ongeveer 600.000! Hiervan bestaat de helft uit praktijkexamens en de andere helft uit theorie-examens. Door deze achterstand zijn sommige jongeren al meer dan anderhalf jaar bezig met het halen van hun rijbewijs. Voor hen is het niet alleen vervelend dat er zoveel tijd verstrijkt, maar ook dat de kosten van het lessen maar blijven optellen: zij moeten hun rij-skills toch blijven oefenen.

 

Oplossingen vanuit het CBR

Op het eerste oog lijken de lockdowns steeds de oorzaak van deze immense achterstand. Echter het CBR kampt al jaren met het feit dat wachttijden voor praktijkexamens steeds te ver oplopen. Om wachttijden te beperken, heeft het CBR meerdere maatregelen genomen, zodat jij zo snel mogelijk alsnog je rijexamen kan doen.

  • Ten eerste heeft het CBR ervoor gezorgd dat er meer examinatoren beschikbaar zijn, of beschikbaar worden gemaakt. Zo zijn er nieuwe examinatoren geworven en zijn gepensioneerde examinatoren langer actief gebleven bij de examens.
  • Ten tweede zijn er extra examens ingepland. Examinatoren maken langere dagen. Ook zijn de openingstijden van het CBR verruimd.
  • Ten derde hebben het CBR en rijscholen het initiatief opgepakt om het aantal herexamens te gaan beperken. Het doel is om een vermindering te realiseren van wél 80.000 herexamens per jaar. Het CBR heeft rijscholen gevraagd om een plan te maken om het slagingspercentage drastisch te doen stijgen.
cbr wachttijd

Wat kun jij in de tussentijd doen?

In de tussentijd is het belangrijk om je extra goed voor te bereiden op het examen, zodat jij jouw kans vergroot om meteen de eerste 1 keer te slagen (zoals gezegd: minder herexamens is één van de doelen). Daarnaast is het ook van belang om te blijven lessen, zodat jij je behendigheid, rijvaardigheid en speciale/bijzondere verrichtingen op niveau houdt.

 

Rijschool Expert

Wij zijn uiteraard op de hoogte van de situatie bij het CBR. Daarom zal Rijschool Expert er alles aan doen om het rijexamen voor jou tijdig aan te vragen, zodat wij de wachttijd zo kort mogelijk houden. Mocht het toch te lang duren, dan kunnen wij samen in overleg kijken wat de mogelijkheden zijn in verband met extra rijlessen. Heb je nog andere vragen over het CBR of wil je graag beginnen met rijlessen? Neem dan contact met ons op via 071 512 82 92.

Whatsapp direct!